Château Marquette, een oase van rust

Meer informatie...

Je trouwdag is een belangrijke dag, daar hoort een bijzondere locatie bij

Meer informatie...

Genieten op het chateau

Meer informatie...

Een prachtig landgoed in een groene omgeving

Meer informatie...

Zaken doen op een unieke locatie

Meer informatie...

Comfortabel overnachten in Hotel Marquette

Meer informatie...

Ontspannen in onze luxe kamers

Meer informatie...

Historie

Ten noorden van het centrum van Heemskerk ligt een kasteel, dat na 1612 “Marquette” wordt genoemd. In de Middeleeuwen stond het kasteel bekend als het “Huys tot Heemskerck” (slot Heemskerk).

Graaf Willem II stichtte omstreeks 1225 deze sterke burcht als onderdeel van zijn verdediging tegen de West-Friezen. Het was het stamslot van het oude adellijke geslacht van Heemskerk. Het behoorde tot de ronde burchten en bestond voornamelijk uit een zware muur. Binnen deze ringmuur stond het eigenlijke fort van negen verdiepingen hoog. De woning van de heren Van Heemskerk stond naast deze grafelijke versterking. De ringmuur met het eigenlijke fort is omstreeks 1800 afgebroken door Willem Rendorp, die toen eigenaar van kasteel Marquette was. 

Zoals gezegd, werd de burcht door graaf Willem II gebouwd. Volgens enkele oude kronieken bestond er toen reeds lang een sterkte op deze plaats. Uit de mededelingen van de kroniekschrijvers valt op te maken, dat omstreeks 1250 deze plaats van bijzonder strategisch belang was. Zoveel is zeker dat in 1254 een heer Arnoud van Heemskerk baljuw van Kennemerland was en tevens kasteelheer van dit slot te Heemskerk. Zijn oudste zoon, Gerard, was de eerste van wie vast staat, dat hij bezitter van het huis van Heemskerk is geweest.

Deze Gerard van Heemskerk schijnt onder vrij ernstige verdenking te hebben gestaan van medeplichtigheid aan de moord op Floris V in 1296. Hij behoorde althans tot die edelen die beloofden op 2 augustus 1296 in Haarlem te komen en daar te blijven tot hun onschuld zou zijn bewezen.

Van deze verdenking, welke hij zeker aan zijn politieke overtuiging te wijten had, kon hij zich spoedig zuiveren. En in 1297 behoorde hij tot de edelen, die de lijftochtbrief (recht op een deel van de erfenis) voor de gemalin van graaf Jan mede bezegelden.

Na het overlijden van graaf Jan droeg Gerard van Heemskerk op 10 januari 1300 het huis Heemskerk op aan zijn nieuwe landsheer graaf Jan van Henegouwen, van wie hij het in leen terug kreeg. Het slot is zeer bekend uit de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
De kleinzoon van Arnoud, die ook Gerrit (=Gerard) heette, was een der kopstukken van de Kabeljauwse partij. Omstreeks 1354 wist hij een van de hoofden van de Hoekse partij, heer Dirk van Brederode, in Marquette te brengen en daar gevangen te houden. Toen namen de binnenlandse twisten langzamerhand scherpere vormen aan.

Dat heeft Gerrits zoon, Wouter van Heemskerk die hem in 1355 was opgevolgd, ruimschoots ervaren. Aan deze Wouter werd namelijk de aanslag toegeschreven, die bij Castricum op de jonge baljuw Reinhout van Brederode werd gepleegd. Dit werd aanleiding dat een Hoekse edelman Jan van Polanen in 1356 het kasteel Heemskerk belegerde en innam.

Het duurde tot 8 juli1379 eer Wouter uit de gevangenschap werd ontslagen door hertog Albrecht. Wouter overleed in 1380 zonder erfgenamen. In 1418 onder gravin Jacoba van Beieren werd het slot door de Hoeksen grondig verwoest, maar later weer opgebouwd.

Lange tijd blijft de geschiedenis van het slot dan in het duister. Wel is bekend, dat er in de eerste helft van de vijftiende eeuw door onderlinge huwelijken een verzoening tot stand kwam tussen de Heemskerkers en de Brederodes. In de geschiedenis heeft het slot daarna geen rol meer gespeeld.

Nadat het huis bij erfenis verschillende malen in andere handen was overgegaan, werd het in 1610 door graaf van Aremberg verkocht aan een zekere familie ”de Hertaing”. Deze Daniel de Hertaing was heer van Marquette in Henegouwen. Vanaf die tijd heet het kasteel “Marquette”. Via erfenissen en verkopingen kwam het in 1717 in bezit van de Amsterdamse burgemeester Joachim Rendorp, in wiens geslacht de bezitting bleef tot de dood van jonkvrouw Pauline Johanna Rendorp van Marquette in 1913. Zij was de weduwe van jonkheer Hugo Gevers. Hun zoon jonkheer mr. Hugo Gevers was van 1888 tot 1907 burgemeester van Heemskerk. Hij overleed in 1921. Het zijn de Rendorps geweest die Marquette zijn huidige vorm heeft gegeven; o.a. in 1741 toen het grondig werd veranderd. Het huis werd het laatst bewoond door de zoon van jhr. Hugo Gevers, jhr.Abraham Daniel Theodor Gevers, gehuwd met Christine Bernardine Johanna, barones de Vos van Steenwijk. Zij verlieten het kasteel in 1979.

Na algehele restauratie in 1980-1981 is het kasteel tegenwoordig in gebruik als evenementenlocatie; huwelijken, uitvaarten, bijeenkomsten, lunches, (besloten) diners, etc.

Hotel & Chateau Marquette | Marquettelaan 34 | 1968 JT Heemskerk | The Netherlands

KvK 67497772 | BTW NL857029939B01 | Algemene Voorwaarden

© Relaxed Hospitality Group
Loading...